Zaproszenie na publiczną obronę mgr. inż. Karola CHILMONA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pana mgr. inż. Karola CHILMONA
pt. „Ocena możliwości wykorzystania w kompozytach budowlanych spoiwa żużlowego aktywowanego wapnem palonym”
Publiczna obrona odbędzie się w dniu 28 listopada  2023 r. o godz. 14.00, w trybie stacjonarnym,
w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali 101

 

Promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Piotr WOYCIECHOWSKI
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
Promotor pomocniczy:
Dr inż. Beata JAWORSKA
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr hab. inż. Waldemar PICHÓR, prof. uczelni (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Zmiana rozmiaru fontu