Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Katarzyny BUDEK-WIŚNIEWSKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pani mgr inż. Katarzyny BUDEK-WIŚNIEWSKIEJ
pt. „Metoda oceny zamówień na roboty budowlane w budownictwie drogowym w aspekcie ryzyka ich realizacji
Publiczna obrona odbędzie się w dniu 4 września 2023 r. o godz. 11.00, w trybie stacjonarnym, na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17, 09‑400 Płock, w Sali nr 59 (Audytorium).

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Roman MARCINKOWSKI, prof. uczelni
(Politechnika Warszawska)
promotor pomocniczy rozprawy:
Dr inż. Anna KRAWCZYŃSKA-PIECHNA
(Politechnika Warszawska)
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Bożena HOŁA (Politechnika Wrocławska)
Dr hab. inż. Agnieszka LEŚNIAK, prof. uczelni  (Politechnika Krakowska)
Dr hab. inż. Mieczysław POŁOŃSKI, prof. em. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu