Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Marleny ZIOMACKIEJ

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje
że w dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 9:00,
w sali nr 115 budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie

odbędzie się w trybie stacjonarnym
publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Marleny ZIOMACKIEJ
na temat:
 „Wpływ zastosowania Akumulatora Ciepła w Elektrociepłowni
na wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza
streszczenie

 

 

promotor rozprawy:
dr hab. inż. Ryszard ZWIERZCHOWSKI
recenzenci:
prof. dr hab. inż.  Robert SEKRET recenzja
z Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK recenzja
z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

 

 

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu