Zaproszenie na publiczną obronę mgr. inż. Michała GUZKA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska , Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 9 października 2023 roku o godz. 11:00,
w sali nr 105 budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25

odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Michała GUZKA
na temat:
 „System optymalizacji pracy Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej
Streszczenie

 

 

promotor rozprawy:
dr hab. inż. Wojciech BUJALSKI, prof. uczelni
recenzenci:
dr hab. inż. Adam CENIAN, prof. instytutu recenzja
(Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk)
dr hab. inż. Jacek KALINA, prof. uczelni recenzja
(Politechnika Śląska)
dr hab. inż. Marcin TROJAN, prof. uczelni recenzja
(Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)

 

Rozprawa doktorska wraz z jej streszczeniem oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Srodowiska-Gornictwo-i-Energetyka).

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu