Zaproszenie na publiczną obronę mgr. inż. Pawła DOMITRA

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje,
że w dniu 26 października 2023 roku o godz. 14:30,
w sali nr 105 budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie

odbędzie się w trybie stacjonarnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Pawła DOMITRA
na temat:
 „Metodyka wykonywania obliczeń najlepszego szacowania wraz z oceną
niepewności na podstawie metod wstecznej kwantyfikacji niepewności

Streszczenie

 

 

promotor rozprawy:
dr hab. inż. Rafał LASKOWSKI, prof. uczelni
recenzenci:
dr hab. Tomasz KOZŁOWSKI, prof. instytutu  recenzja
(Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
prof. dr hab. inż. Ludwik PIEŃKOWSKI recenzja
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Jan SKŁADZIEŃ recenzja
(emerytowany profesor Politechniki Śląskiej)

 

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Srodowiska-Gornictwo-i-Energetyka) oraz w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu