Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Pawła TUTKI

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pana mgr inż. Pawła TUTKI
pt. „Ocena wpływu wybranych efektów dynamicznych na kluczowe charakterystyki mechaniczne nawierzchni drogowej podatnej i półsztywnej
Publiczna obrona odbędzie się w dniu 9 listopada  2023 r. o godz. 12.15, w trybie stacjonarnym,
w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali nr 101.

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Roman NAGÓRSKI
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
recenzenci:
Dr hab. inż. Mieczysław GRACZYK, prof. IBDiM ( Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie)
Dr hab. inż. Piotr MACKIEWICZ  (Politechnika Wrocławska)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu