Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Sylwii ADACH

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska , Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 15 września 2023 roku o godz. 11:30,
w sali nr 115 budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej  w Warszawie przy  ul. Nowowiejskiej 20,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani

 

mgr inż. Sylwii ADACH
na temat:
 „Metody usprawniające system gospodarki odpadami w wysokogórskich
parkach narodowych na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Polsce

Streszczenie

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. Małgorzata  WOJTKOWSKA
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ recenzja
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Prof. hab. inż. Andrzej BIAŁOWIEC recenzja
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Dr hab. inż. Anna KRÓL recenzja
(Politechnika Opolska)

 

Rozprawa doktorska wraz z jej streszczeniem oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Srodowiska-Gornictwo-i-Energetyka).

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu