Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Tomasza CHOJNACKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 12 października  2023 roku o godz. 11:00,
w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Sali 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Tomasza CHOJNACKIEGO
na temat:
 „Metoda wieloaspektowej oceny bezpieczeństwa w obiektach magazynowych

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Michał KŁODAWSKI, prof. uczelni
Politechnika Warszawska
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Edward MICHLOWICZ
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. inż. Magdalena WYRWICKA, prof. uczelni
Politechnika Poznańska

 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu