Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Tomasza GAJDY

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pana mgr inż. Tomasza GAJDY
pt. „Kryteria oceny trwałości i skuteczności napraw obiektów mostowych zaprawami typu PCC
Publiczna obrona odbędzie się w dniu 14 listopada  2023 r. o godz. 12.15, w trybie stacjonarnym,
w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali nr 101.

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Grażyna ŁAGODA, prof. uczelni
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
recenzenci:
Dr hab. inż. Daria JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA, prof. IPPT PAN (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
Prof. dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI (Uniwersytet Zielonogórski)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu