Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Tomasza ZAWISZY

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pana mgr inż. Tomasza ZAWISZY
pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu na płycie lotniska z wykorzystaniem algorytmu heurystycznego
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023 r., o godz. 12.30, w trybie stacjonarnym na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Sali (pok.100).

 

Promotorzy rozprawy:
Dr hab. inż. Mariusz IZDEBSKI, prof. uczelni
(Politechnika Warszawska)
Dr hab. inż. Paweł GOŁDA, prof. ITWL
(Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych)
recenzenci:
Dr hab. inż. Jarosław KOZUBA, prof. uczelni (Politechnika Śląska)
Płk. dr hab. inż. Tadeusz ZIELIŃSKI, prof. uczelni
Dr hab. inż. Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI, prof. uczelni (Politechnika Koszalińska)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT763d5c5dad9b4485b1a4dddfbac8ed45/

Zmiana rozmiaru fontu