Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Wioletty DOBACZEWSKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 31 sierpnia 2023 roku o godz. 11:00,
w trybie stacjonarnym, na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 00-400 Płock,
w sali nr 59 (Audytorium) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani

 

mgr inż. Wioletty DOBACZEWSKIEJ
na temat:
 „Wielokryterialne wspomaganie decyzji EIPICI umożliwiające wybór zrównoważonej receptury mieszanki betonowej

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr. hab. inż. Karol PRAŁAT, prof. uczelni
(Politechnika Warszawska)
promotor pomocniczy:
Dr inż. Wojciech KUBISSA
(Politechnika Warszawska)
recenzenci:
Dr. hab. inż.  Bernardeta DĘBSKA, prof. uczelni
(Politechnika Rzeszowska)
Dr hab. inż. Dariusz HEIM, prof. uczelni
(Politechnika Łódzka)
Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA
(Politechnika Wrocławska)

 

 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu