Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Wojciecha OSTROWSKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 14 czerwca 2023 roku o godz. 11:00,
w trybie stacjonarnym, w Budynku przy ul. Rektorskiej 4,  w sali 4.01
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Wojciecha OSTROWSKIEGO
na temat:
 „Analiza możliwości pomiarowych lotniczych zdjęć ukośnych

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. Zdzisław KURCZYŃSKI
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii)
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Krystian PYKA
Akademia Górnicza-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. inż. Ireneusz EWIAK, prof. uczelni
Wojskowa Akademia Wojskowa

 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu