Zaproszenie na publiczną obronę mgr inż. Pawła DĄBKOWSKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pana mgr inż. Pawła Dąbkowskiego 
pt. „Bezpieczeństwo ruchu na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej
Publiczna obrona odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. o godz. 12.15, w trybie stacjonarnym,
w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali nr 101.

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Piotr OLSZEWSKI
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
promotor pomocniczy rozprawy:
Dr inż. Witold CZAJEWSKI
(Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny)
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Stanisław GACA (Politechnika Krakowska)
Dr hab. inż. Jacek OSKARBSKI, prof. uczelni  (Politechnika Gdańska)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu