Zaproszenie na publiczną obronę mgr Małgorzaty ZYSIŃKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 6 lipca 2023 roku o godz. 12:30,
w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani

 

mgr Małgorzaty ZYSIŃSKIEJ
na temat:
 „Wieloaspektowe badanie eksperymentalne realizacji usług przez przedsiębiorstwa z branży transportu, spedycji i logistyki 

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr. hab. Jolanta ŻAK, prof. uczelni
(Politechnika Warszawska)
recenzenci:
Prof. dr hab. Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA
(Politechnika Poznańska)
Prof. dr hab. inż. Lidia ŻAKOWSKA
(Politechnika Krakowska)

 

 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu