Zaproszenie na publiczną obronę mgr Tomasza RUDYKA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 7 lipca 2023 roku o godz. 12:30,
w trybie stacjonarnym, na Wydziale Transportu,
Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w sali 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr Tomasza RUDYKA
 „Model zarządzania flotą samochodową jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Emilian SZCZEPAŃSKI, prof. uczelni
(Politechnika Warszawska)
recenzenci:
Dr hab. inż. Bożena SZCZUCKA-LASOTA, prof. uczelni
(Politechnika Śląska)
Dr  hab. inż. Ewelina Sendek-Matysiak, prof. uczelni
(Politechnika Świętokrzyska)

 

 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu