Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Beaty STASIAK-CIEŚLAK

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
uprzejmie informuje,
że w dniu 18 marca 2021 roku o godz. 10.30
od w sali Rady Wydziału w gmachu WT PW przy ul. Koszykowej 75 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Beaty STASIAK-CIEŚLAK
na temat:
„Metoda doboru urządzeń adaptacyjnych w pojeździe na potrzeby osoby z niepełnosprawnościami”
promotor:
Prof. dr hab. Iwona GRABAREK
– Wydział Transportu PW
recenzenci:
Dr hab. inż. Katarzyna JACH, prof. uczelni
– Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Edwin TYTYK
– Politechnika Poznańska
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisje obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegi obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie, proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 15 marca 2021 roku do godziny 14:00 wysyłając informację na adres e-mail: obronadoktoraty.wt@pw.edu.pl
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Transportu PW (www.wt.pw.edu.pl/Badania i nauka) oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

Zmiana rozmiaru fontu