Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki GARLICKIEJ

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej informuje,
że w dniu 6 września 2022 roku o godz. 11:00,
w sali 115 budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Agnieszki GARLICKIEJ
na temat:

 

„Wpływ hydrodynamicznej dezintegracji zagęszczonych osadów nadmiernych na przebieg i efektywność procesu fermentacji metanowej”
streszczenie

 

promotor:
dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni
promotor pomocniczy:
dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krzysztof BARBUSIŃSKI    recenzja
– z Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA   recenzja
– z Politechniki Częstochowskiej

 

 Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym – w formie wideokonferencji na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl do dnia 5 września 2022 r. do godz. 12:00.

 

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej,
warszawa, Plac Politechniki 1.
Zmiana rozmiaru fontu