Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny WYTRYKOWSKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają,
że w dniu 1 czerwca 2022 roku o godz. 11:00,
w trybie hybrydowym* odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Anny WYTRYKOWSKIEJ
na temat:
„Metoda oceny skuteczności dedykowanych rozwiązań oświetleniowych stosowanych na przejściach dla pieszych”

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Piotr TOMCZUK, prof. uczelni
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
promotor pomocniczy:
Dr inż. Marcin CHRZANOWICZ
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
recenzenci:
Dr hab. inż. Antoni RÓŻOWICZ, prof. PŚk
– Politechnika Świętokrzyska
Dr hab. inż. Mariusz KIEĆ, prof. PK
– Politechnika Krakowska

 

*Komisja Doktorska, Promotor Pomocniczy oraz doktorantka uczestniczą w publicznej obronie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, natomiast pozostali goście uczestniczą poprzez zdalne połączenie MS Teams.
Publiczna obrona rozprawy  doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem  technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia , a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 30.05.2022 r., do godz. 14.00 wysyłając informację na adres e mail: obronadoktoraty.wt@pw.edu.pl
Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS Teams.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu