Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Arkadiusza LEŚKO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 14 grudnia 2022 roku o godz. 11:15,
w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki  Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-661 Warszawa, w sali nr 101
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Arkadiusza LEŚKO
na temat:
 „Ocena wpływu wilgotności na połączenia w konstrukcjach z drewna klejonego warstwowo

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Wojciech GILEWSKI
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
promotor pomocniczy:
Dr inż. Anna AL. SABOUNI-ZAWADZKA
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
recenzenci:
Dr hab. inż. Paulina OBARA, prof. uczelni
Politechnika Świętokrzyska
Dr hab. inż. Jerzy PODGÓRSKI, prof. uczelni
Politechnika Lubelska

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu