Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza PRZYCHODZIENIA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 11:30,
w sali  nr 105  budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa Politechniki warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25
odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Arkadiusza PRZYCHODZIENIA
na temat:
 „Metoda określania optymalnej strategii realizacji zobowiązań podjętych w ramach aukcji oraz wtórnego rynku mocy

 

Streszczenie

 

promotor: prof. dr hab. inż. Janusz LEWANDOWSKI
recenzenci:
dr hab. inż. Waldemar DOŁĘGA, prof. uczelni recenzja
z Politechniki Wrocławskiej
dr hab. inż. Henryk MAJCHRZAK, prof. uczelni recenzja
z Politechniki Opolskiej
dr hab. inż. Stanisław TOKARSKI recenzja
z Głównego Instytutu Górnictwa

 

Rozprawa doktorska wraz z jej streszczeniem oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Srodowiska-Gornictwo-i-Energetyka).

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu