Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Harutyunyana

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje,
że w dniu 29 października 2021 roku o godz. 14:00,
w budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej w sali nr T105 w Warszawie, ul. Nowowiejska 21/25
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Artura Harutyunyana
na temat:

 

„Analyses of thermodynamic parameters of gas turbines and combined cycle power plants after repowering, working high above sea leve
streszczenie

 

promotor:
prof. dr hab. inż. Krzysztof BADYDA
promotor pomocniczy:
dr inż. Marcin WOŁOWICZ
recenzenci:
prof. dr hab. inż. Janusz BADUR  recenzja
– z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. inż. Janusz KOTOWICZ   recenzja
– z Politechniki Śląskiej
Obrona rozprawy odbędzie się w języku angielskim.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) obrona odbędzie się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl do dnia 22 września 2021 r. do godz. 12:00.
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, parter, pok.70, godz. otwarcia pn. – pt. 9.00 – 15.00.
UWAGA: W związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej będą umawiane na indywidualnie wizyty w bibliotece po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia (nr tel. 22/ 234 51 13) na dzień przed planowaną wizytą.
Zmiana rozmiaru fontu