Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartosza Grzeszykowskiego

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej informuje,
że w dniu 5 listopada 2021 roku o godz. 11:00,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Bartosza GRZESZYKOWSKIEGO
na temat:

 

„Wpływ rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na ciągliwość słupów ściskanych osiowo”

 

promotor:
prof. dr hab. inż. Elżbieta SZMIGIERA
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
promotor pomocniczy:
dr inż. Aleksander SZWED
Politechnika warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
recenzenci:
prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski
– z Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury)
dr hab. inż. Urszula RADOŃ, prof. PŚk
– z Politechniki Świętokrzyskiej, Wydział Budownictwa i Architektury)

 

Uprzejmie Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie stacjonarnej w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w Warszawie, w sali 101, przy ul. Armii Ludowej 16.
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej https://www.il.pw.edu.pl/awanse-naukowe oraz w Bazie wiedzy Politechniki Warszawskiej https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT70b977c5b95c4eb99e139383ad454346/
Zmiana rozmiaru fontu