Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Bernadetty KAŹMIERCZAK

 
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej informuje,
że w dniu 15 września 2021 roku o godz. 12:00,
w budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w sali 115 w Warszawie, ul. Nowowiejska 20,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Bernadetty KAŹMIERCZAK
na temat:

 

„Zatężanie roztworów chromu(III) w procesie nanofiltracji metodą diafiltracji”
streszczenie

 

promotor:
dr hab. inż. Paweł RELIGA, prof. uczelni
– z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 
recenzenci:
dr hab. inż. Mariola RAJCA, prof. uczelni       recenzja
– z Politechniki Śląskiej
dr hab. inż. Maciej SZWAST, prof. uczelni      recenzja
– z Politechniki Warszawskiej

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) obrona odbędzie się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl do dnia 14 września r. do godz. 12:00.

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej,
Plac Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, parter, pok.70, godz. otwarcia pn. – pt. 9.00 – 15.00.
UWAGA: W związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej będą umawiane na indywidualnie wizyty w bibliotece po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia (nr tel. 22/ 234 51 13)  na dzień przed planowaną wizytą.
 
Zmiana rozmiaru fontu