Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza SZMELA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 27 października 2022 roku o godz. 10:15,
w trybie stacjonarnym, w budynku Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Dariusza SZMELA
na temat:
 „Metody analizy bezpieczeństwa komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Jacek SKORUPSKI
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Andrzej LEWIŃSKI
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr hab. inż. Andrzej TORUŃ, prof. IK
Instytut Kolejnictwa

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu