Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty ROLI

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
uprzejmie informuje,
że w dniu 18 grudnia 2020 roku o godz. 1200
w sali T105 gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie,

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż.  Edyty ROLI
na temat:
„Analiza możliwości zmniejszenia obrażeń dzieci w czasie wypadków drogowych”
promotor:
dr hab. inż. Cezary RZYMKOWSKI, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI
– Wojskowa Akademia Techniczna
dr hab. inż. Mariusz PTAK, prof. uczelni
– Politechnika Wrocławska
Uprzejmie informuję, że w związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 obrona odbędzie się w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie@meil.pw.edu.pl od dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej www.meil.pw.edu.pl w zakładce ogłoszenia – stopnie i tytuły naukowe. https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Ogloszenia/Stopnie-i-tytuly-naukowe.
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, parter, pok.70, godz. otwarcia pn – pt 9.00 – 15.00.
UWAGA: W związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej będą umawiane na indywidualnie wizyty w bibliotece po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia (nr tel. 22/ 234 51 13)  na dzień przed planowaną wizytą.
Zmiana rozmiaru fontu