Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza BANASIAKA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej 
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
Pana mgr. inż. Grzegorza BANASIAKA
pt. „Wpływ modyfikacji składu prętów kompozytowych z włóknami bazaltowymi na odporność na działanie alkaliów”.
Publiczna obrona odbędzie się w dniu 6 lutego 2024  r. o godz. 10.00, w trybie stacjonarnym,
w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Warszawskiej, przy al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w sali 101

 

Promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
Promotor pomocniczy:
Dr  inż. Maria WŁODARCZYK
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Marta KOSIOR-KAZBERUK, prof. uczelni (Politechnika Białostocka)
Prof. hab. inż. Tomasz SIWOWSKI (Politechnika Rzeszowska)

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Zmiana rozmiaru fontu