Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Igora BATKIERA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport 
zawiadamiają,
że w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 1230
w sali Rady Wydziału w Gmachu WT PW przy ul. Koszykowej 75,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Igora BETKIERA
na temat:

 

„Metoda komputerowego wspomagania procesu planowania przemieszczania pojazdów nienormatywnych”

 

promotor:
dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT
– Wojskowa Akademia Techniczna

 

recenzenci:
dr hab. inż. Aleksander SOBOTA, prof. PŚ
– Politechnika Śląska
dr hab. inż. Małgorzata ORCZYK, prof. PP
– Politechnika Poznańska

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 18  czerwca 2021 r. do godz. 14:00 wysyłając informację na adres e-mail: obronadoktoraty.wt@pw.edu.pl.
Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania na platformie MS TEAMS.
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej: www.wt.pw.edu.pl/Badania i nauka
oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej: https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT00622cc6aa514b1ba78aab995c3533c6/
Zmiana rozmiaru fontu