Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Inez KAMIŃSKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 16 czerwca 2023 roku o godz. 11:15,
w trybie stacjonarnym, w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
przy al. Armii Ludowej 16, 00-661 Warszawa, w sali 101
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani

 

mgr inż. Inez KAMIŃSKIEJ
na temat:
 „Modelowanie konstytutywne sprzężenia plastyczności i degradacji sprężystej materiałów kruchych

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. Stanisław JEMIOŁO
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
promotor pomocniczy:
Dr inż. Aleksander SZWED
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
recenzenci:
Dr hab. inż. Paweł LEWIŃSKI, prof. instytutu
Instytut Techniki Budowlanej
Dr hab. inż. Jerzy PODGÓRSKI, prof. uczelni
Politechnika Lubelska

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu