Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka MAKOWSKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 10 października 2022 roku o godz. 11:00,
w trybie stacjonarnym, w budynku Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Jacka MAKOWSKIEGO
na temat:
 „Metody analizy bezpieczeństwa komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym”

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Jacek KUKULSKI, prof. uczelni
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
promotor pomocniczy:
Dr inż. Piotr WOŹNICA
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Andrzej KAŹMIERCZAK
Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Piotr CZECH
Politechnika Śląska

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu