Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola BOŁBOTOWSKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 20 kwietnia 2022 roku o godz. 18:00,
w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Karola BOŁBOTOWSKIEGO
na temat:

 

„Elastic Bodies and Structures of the Optimum Form, Material Distribution and Anisotropy”

 

promotorzy rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Tomasz LEWIŃSKI
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Prof. dr hab. Piotr RYBKA
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
recenzenci:
Prof. Robert V. Kohn
– New York University
Prof. dr hab. inż. Jan SOKOŁOWSKI
– Instytut Badań Systemowych PAN

 

Publiczna obrona rozprawy  doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem  technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia , a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 15.04.2022 r. do godz. 14.00 wysyłając informację na adres e mail: komisja.doktorska@il.pw.edu.pl
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej PW oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Przed rozpoczęciem publicznej obrony zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS TEAMS.
Zmiana rozmiaru fontu