Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola Sztwiertni

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 21 października 2022 roku o godz. 11:00,
w trybie stacjonarnym, w budynku Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Karola Sztwiertni
na temat:
 „Metoda oceny narażenia na oddziaływanie drgań załóg kołowych pojazdów specjalnych

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. uczelni
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
promotor pomocniczy:
Dr inż. Rafał Mielnik
Akademia Nauk Stosowanych w Łodzi
recenzenci:
Dr hab. inż. Paulina Golińska-Dawson, prof. uczelni
Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Witold Luty, prof. Ł-PIMOT
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu