Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny GŁODOWSKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
zawiadamiają,
że w dniu 21 stycznia 2021 roku o godz. 10.30
w sali Rady Wydziału w gmachu WT PW przy ul. Koszykowej 75
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym
mgr inż. Katarzyny GŁODOWSKIEJ
na temat:
„Metoda doboru technologii transportu wewnętrznego w procesach kompletacji”
promotor:
Prof. dr hab. inż. Andrzej ŚWIDERSKI
– Instytut Transportu Samochodowego
recenzenci:
Dr hab. inż. Magdalena KAUP, prof. AMS
– Akademia Morska w Szczecinie
Prof. dr hab. inż. Edward MICHLOWICZ
– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Nadawane-przez-Rade-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Ladowa-i-Transport/Stopien-doktora/Obrony
oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej: https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT9d121c918d5349dbab5b329f3743f8fc/
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie, proszone są o zgłoszenie swojego udziału najpóźniej do dnia 18.01.2021 r. do godz. 14.00 wysyłając zgłoszenie na adres e-mail na: obronadoktoraty.wt@pw.edu.pl
Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS TEAMS.

Zawiadomienie

Zmiana rozmiaru fontu