Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kazimierza JÓZEFIAKA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej informuje,
że w dniu 15 listopada 2021 roku o godz. 11:15,
w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Kazimierza JÓZEFIAKA
na temat:

 

„Modelowanie konstytutywnych właściwości gruntów jako podłoża betonowych nawierzchni drogowych”

 

promotor:
prof. dr hab. inż. Artur ZBICIAK
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
recenzenci:
dr hab. inż. Małgorzata JASTRZĘBSKA, prof. PŚI
– z Politechniki Śląskiej, Wydział Budownictwa
prof. dr hab. inż. Adam ZOFKA
– z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisje obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 10.11.2021 r. do godz. 14.00 wysyłając informację na adres e mail: komisja.doktorska@il.pw.edu.pl
Przed rozpoczęciem publicznej obrony zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS TEAMS.
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej: https://www.il.pw.edu.pl/awanse-naukowe oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej: https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT320f37e888ed4aa49e319e236ff97eab/
Zmiana rozmiaru fontu