Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Konrada MOTYLIŃSKIEGO

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje,
że w dniu 22 grudnia 2022 roku o godz. 11:00,
w sali  nr 105 budynku budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie
odbędzie się w trybie stacjonarnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

mgr. inż. Konrada MOTYLIŃSKIEGO
na temat:
 „Modelowanie dynamiki pracy modułów do produkcji wodoru lub energii
elektrycznej i ciepła, opartych na stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych

Streszczenie

 

promotor rozprawy:
prof. dr hab. inż. Jarosław MILEWSKI
promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Jakub KUPECKI, prof. instytutu
z Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego

recenzenci:
dr hab. inż. Grzegorz BRUS, prof. uczelni Recenzja
z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Anna SKOREK-OSIKOWSKA Recenzja
z Politechniki Śląskiej

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu