Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa POLAKA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają,
że w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 12:00,
w trybie hybrydowym* odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Krzysztofa POLAKA
na temat:
„Ocena wpływu hałasu generowanego przez pojazdy kolejowe zwiększonych prędkości na otoczenie”

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Jarosław KORZEB, prof. uczelni
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
recenzenci:
Dr hab. inż. Grzegorz SZYMAŃSKI, prof. PP
Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Piotr KOZIOŁ, prof. PK
– Politechnika Krakowska

 

*Komisja Doktorska oraz Doktorant uczestniczą w publicznej obronie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, natomiast pozostali goście uczestniczą poprzez zdalne połączenie MS Teams.
Publiczna obrona rozprawy  doktorskiej zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem  technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia , a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 24.06.2022 r., do godz. 14.00 wysyłając informację na adres e mail: obronadoktoraty.wt@pw.edu.pl
Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS Teams.

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu