Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza KRYSIAKA

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje,
że w dniu 12 października 2022 roku o godz. 10:00,
w trybie stacjonarnym, w sali 115 budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 20 w  Warszawie
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Łukasza KRYSIAKA
na temat:
 „Wpływ składu i obciążenia mieszanek nieprzepalonego
łupka przywęglowego i dennego popiołu fluidalnego na ich pęcznienie

Streszczenie

 

promotor rozprawy:
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Agnieszka MACHOWSKA
recenzenci:
dr hab. inż. Anna KRÓL, prof. uczelni  recenzja
Politechnika Opolska

prof. dr hab. inż. Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK recenzja
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu