Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza STOLARCZYKA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 25 października 2022 roku o godz. 11:00,
w trybie stacjonarnym, w budynku Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Łukasza STOLARCZYKA
na temat:
 „Metoda zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pociągów po torze bezstykowym w okresie zwiększonych temperatur

 

 

 

promotor rozprawy:
Dr hab. inż. Ewa Kardias-Cinal, prof. uczelni
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Dariusz MAZURKIEWICZ
Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Adrian GILL
Politechnika Poznańska

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu