Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja KACZORKA

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 29 kwietnia 2022 roku o godz. 12:00,
w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Macieja KACZORKA
na temat:

 

„Model wielokryterialnego wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju infrastruktury transportowej z uwzględnieniem, aspektów zagospodarowania przestrzennego”

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Marianna JACYNA
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Andrzej SZARATA
– Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Iouri SEMENOV
– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

Publiczna obrona rozprawy  doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem  technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia , a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 27.04.2022 r. do godz. 14.00 wysyłając informację na adres e mail: obronadoktoraty.wt@pw.edu.pl
Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania na platformie MS Teams.
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.
Zmiana rozmiaru fontu