Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja KALINOWSKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 26 czerwca 2023 roku o godz. 11:30,
w trybie stacjonarnym, w Gmachu wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
przy al. Armii Ludowej 16, 00-661 Warszawa, w sali 101
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana

 

mgr inż. Macieja KALINOWSKIEGO
na temat:
 „Wpływ przebiegu desorpcji wody z polimerów superabsorpcyjnych na skuteczność pielęgnacji wewnętrznej betonu

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Piotr WOYCIECHOWSKI
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew GIERGICZNY
Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Tomasz TRACZ, prof. uczelni
Politechnika Krakowska

 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu