Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja POTYRALLI

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 12 kwietnia 2023 roku o godz. 12:00,
w sali  nr 115  budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie
odbędzie się w trybie stacjonarnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

mgr. inż. Macieja POTYRALLI
na temat:
 „Ocena zmienności chemicznych parametrów jakości wody w systemie wodociągowym”

 

Streszczenie

 

promotor rozprawy: prof. dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. uczelni
recenzenci:
prof. dr hab. inż. Izabela ZIMOCH Recenzja
z Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA Recenzja
z Politechniki Częstochowskiej
dr hab. inż. Dorota PAPCIAK, prof. uczelni Recenzja
z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

 

Rozprawa doktorska wraz z jej streszczeniem oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Srodowiska-Gornictwo-i-Energetyka).

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

Zmiana rozmiaru fontu