Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny PILARSKIEJ-MAZUREK

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 12:00,
w trybie hybrydowym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Magdaleny PILARSKIEJ-MAZUREK
na temat:

 

„Opracowanie metodyki korekcji intensywności sygnału z lotniczego skanowania laserowego w celu poprawy rozpoznawania pokrycia terenu”

 

promotor:
Prof. dr hab. inż. Zdzisław KURCZYŃSKI
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Krystian PYRKA
– Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. inż. Ireneusz EWIAK, prof. Wojskowej Akademii Technicznej

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisje obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 23 listopada 2021 r. do godz. 12.00 wysyłając informację na adres e mail: obronadoktoraty.gil@pw.edu.pl
Przed rozpoczęciem publicznej obrony zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania.
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Geodezji i Kartografii oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej
Zmiana rozmiaru fontu