Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny ZŁOTOWSKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają,
że w dniu 27 września 2022 roku o godz. 10:00,
w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani

 

mgr inż. Magdaleny ZŁOTOWSKIEJ
na temat:
 „Mechanistyczno-empiryczne projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych podatnych z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA z wykorzystaniem metody podobieństwa SiM”

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Roman NAGÓRSKI
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
promotor pomocniczy:
Dr inż. Krzysztof BŁAŻEJOWSKI
Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji ORLEN Asfalt sp. z o.o.
recenzenci:
Dr hab. inż. Mirosław GRACZYK, prof. IBDiM
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Dr hab. inż. Marek PSZCZOŁA, prof. uczelni
Politechnika Gdańska
Publiczna obrona rozprawy  doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 23.09.2022 r. do godz. 14.00 wysyłając informację na adres e-mail: komisja.doktorska@il.pw.edu.pl. Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS Teams. 

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu