Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty RUSZCZAK

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport 
zawiadamiają,
że w dniu 27 maja 2021 roku o godz. 11:00
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Małgorzaty RUSZCZAK
na temat:
„Oznaczenie grubości warstw nawierzchni drogowych metodą georadarową (GPR)”
promotor:
Prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ
– Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
promotor pomocniczy:
Dr Anna LEJZEROWICZ
– Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof SCHABOWICZ
– Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Prof. dr hab. inż. Grzegorz ŚWIT
– Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
Publiczna rozprawa obrony doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikacje uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie, proszone są o zgłoszenie swojego udziału najpóźniej do dnia 26.05.2021 r. do godz. 14.00 wysyłając informację na adres e-mail: komisja.doktorska@il.pw.edu.pl. Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS TEAMS.
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Transportu oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.
Zawiadomienie

 

Zmiana rozmiaru fontu