Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Malwiny OKULICZ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 4 października 2022 roku o godz. 12:30,
w trybie stacjonarnym, w budynku Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 75, 00-662 Warszawa, w sali nr 100
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani

 

mgr inż. Malwiny OKULICZ
na temat:
 „Ocena procesu wymiany informacji operacyjnych w porcie lotniczym”

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. inż. Jacek SKORUPSKI
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
recenzenci:
Dr hab. inż. Norbert CHAMIER-GLISZCZYŃSKI, prof. uczelni
Politechnika Koszalińska

Dr hab. inż. Paweł GOŁDA, prof. ITWL
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu