Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Marianny ULANICKIEJ-RACZYŃSKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 12 stycznia 2023 roku o godz. 12:00,
w trybie stacjonarnym, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, w sali nr 206
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani

 

mgr inż. Marianny ULANICKIEJ-RACZYŃSKIEJ
na temat:
 „Metodyka wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem historycznego użytkowania

 

 

 

promotor rozprawy:
Prof. dr hab. Alina MACIEJEWSKA
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
promotor pomocniczy:
Dr hab. inż. arch. Wojciech BARTOSZCZUK
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Wojciech PRZEGON
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Anna BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski

Dokumentacja przewodu doktorskiego dostępna jest na stronie  Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu