Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Elżbiety KOWALSKIEJ

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport 
zawiadamiają,
że w dniu 28 stycznia 2021 roku o godz. 1215
w sali 315 Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Marii Elżbiety KOWALSKIEJ
na temat:
„Opracowanie metodyki przetwarzania danych z naziemnego skaningu laserowego w pomiarach kontrolnych obiektów inżynierskich”
promotor:
dr hab. inż. Dorota ZAWIESKA, prof. uczelni
– Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
promotor pomocniczy:
dr hab inż. Janina ZACZEK-PEPLIŃSKA
– Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych
recenzenci:
dr hab. inż. Ireneusz WYCZAŁEK, prof. Politechniki Poznańskiej
– Politechnika Poznańska
recenzja
dr hab. inż. Michał STRACH, prof. uczelni
– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
recenzja
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 26 stycznia 2021 r. do godz. 14:00 rejestrując się poprzez formularz dostępny pod adresem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nCJQO3jNiEWbz5e3Yp4vDzuzOZiZA-lFpvGmN8VBd2hUQ00xQU42MVBFSjQyWE0xOFNFQ1ozRVZWQi4u lub wysyłając informację na adres e-mail: obronadoktoraty.gik@pw.edu.pl.
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Stopnie-i-tytuly-naukowe/Nadawane-przez-Rade-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Ladowa-i-Transport/Stopien-doktora/Obrony
oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej: https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT7606393aa3b044928c061e6611a449f4/

 

Zmiana rozmiaru fontu