Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka CICHOCKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej zawiadamiają,
że w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 14:00,
w sali nr 105 budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejska 21/25 w Warszawie
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Marka CICHOCKIEGO
na temat:

 

„Analiza zastosowania turbin gazowych w przemyśle przetwórczym”
streszczenie

 

promotor:
dr hab. inż. Artur RUSOWICZ, prof. uczelni
promotor pomocniczy:
dr inż. Marcin BIELECKI
recenzenci:
dr hab. inż. Krzysztof BIEŃCZAK, prof. uczelni recenzja
z Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Waldemar KUCZYŃSKI   recenzja
– z Politechniki Koszalińskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej SZLĘK  recenzja
– z Politechniki Śląskiej
Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym – w formie wideokonferencji na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 12:00.
Rozprawa doktorska wraz z jej streszczeniem oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r).
Zmiana rozmiaru fontu