Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka SZLAGI

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej informuje,
że w dniu 21 czerwca 2022 roku o godz. 12:30,
w sali nr sali nr 8 budynku Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejska 21/25 w Warszawie
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr. inż. Marka SZLAGI
na temat:

 

„Wpływ łopatek odciążających na zmniejszenie hydraulicznej siły osiowej oraz sprawność pompy wirowej”
streszczenie

 

promotor:
dr hab. inż. Krzysztof KARAŚKIEWICZ
recenzenci:
dr hab. inż. Adam PAPIERSKI  recenzja
z Politechniki Łódzkiej
dr hab. inż. Janusz SKRZYPACZ   recenzja
– z Politechniki Wrocławskiej
Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym – w formie wideokonferencji na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres: obrony.doktorskie.isge.rnd@pw.edu.pl do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 12:00.
Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.
Zmiana rozmiaru fontu