Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty WIŚNIEWSKIEJ

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej uprzejmie informuje,
że w dniu 20 czerwca 2023 roku o godz. 12:00,
w sali  nr 115  budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie
odbędzie się w trybie stacjonarnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr inż. Marty WIŚNIEWSKIEJ
na temat:
 „Wpływ procesów technologicznych oraz wybranych parametrów mikroklimatu na emisję odorów w biogazowniach przetwarzających odpady komunalne”

 

Streszczenie

 

promotor: dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. uczelni
promotor pomocniczy: dr inż. Krystyna LELICIŃSKA-SERAFIN
recenzenci:
prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA Recenzja
z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
dr hab. inż. Izabela SÓWKA Recenzja
z Politechniki Wrocławskiej

 

Rozprawa doktorska wraz z jej streszczeniem oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Srodowiska-Gornictwo-i-Energetyka).

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1.

 

 

Zmiana rozmiaru fontu