Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała WOJCIECHOWSKIEGO

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
uprzejmie informują,
że w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 11.00
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym
mgr inż. Michała WOJCIECHOWSKIEGO
na temat:
„Modelowanie parametrów technicznych proekologicznego budynku biurowego”
promotor:
dr hab. inż. Tomasz BŁASZCZYSKI (emerytowany Profesor Politechniki Poznańskiej)
– Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
promotor pomocniczy:
Dr inż. Anna KRAWCZYŃSKA-PIECHNA
– Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
recenzenci:
Dr hab. inż. Wiesław MESZEK
– Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Dr hab. inż. Beata NOWOGOŃSKA, prof. uczelni
– Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie, proszone są o zgłoszenie swojego udziału najpóźniej do dnia 18.06.2021 r. do  godz. 13.00 wysyłając zgłoszenie na adres e-mail na: iwona.kubacka@pw.edu.pl. 
Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS TEAMS.
Zmiana rozmiaru fontu